Nieustannie pracujemy nad udoskonaleniem naszych usług i produktów a jednocześnie optymalizujemy i usprawniamy działania związane z ochroną środowiska.

Odbieramy wszelki odpad drewniany tj. typowe, nietypowe, uszkodzone palety oraz opakowania drewniane o kodzie 15-01-03. Istnieje możliwość wstawienia naszych kontenerów i odebrania odpadów naszym własnym transportem, co pozwala na szybkie pozbycie się złomu paletowego, który często niepotrzebnie zalega w miejscu pracy.

Posiadamy stosowne zezwolenia urzędowe na odbiór, składowanie, transport i przetwarzanie materiałów podlegających recyklingowi.

Prowadzimy recykling odpadów opakowaniowych wykorzystując metodę recyklingu materiałowego R3.

Działania związane z procesem recyklingu prowadzone są na terenie zakładu w bezpieczny sposób nie powodujący zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

Wystawiamy Karty Przekazania Odpadów (KPO).

Prawo ochrony środowiska
z dnia 27 lipca 2001 roku (Dz.U. 01.100.1085 z 2001 roku)Ustawa o odpadach
z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U.nr 39 z 2007 roku)Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
z dnia 11 maja 2001 roku (Dz.U. nr 90 z 2008 roku)